Silmasuuruse soovitused

Antud tabel on soovituslik ning piirkonniti võivad need pisut erineda sõltuvalt püügipaigast ja muudest kohalikest oludest.

Silmasuuruse soovitused